سیستم خاموش کننده آیروسل ظرفیت 500 گرم

برای حجم پوششی 5متر مکعب