سیستم خاموش کننده آیروسل ظرفیت 200 گرم

برای حجم پوششی 2متر مکعب