سیستم خاموش کننده آیروسل ظرفیت 50 گرم

برای حجم پوششی نیم متر مکعب