سیستم خاموش کننده آیروسل ظرفیت 1 کیلو گرم

برای حجم پوششی 10متر مکعب