سیستم خاموش کننده آیروسل ظرفیت 300 گرم

برای حجم پوششی 3متر مکعب