سیستم خاموش کننده آیروسل ظرفیت 100 گرم

برای حجم پوششی 1متر مکعب