انقلابی در سیستم اطفا حریق در حال وقوع است

انقلابی در سیستم اطفا حریق در حال وقوع است

سیستمهای اطفاء حریق گازی  از اوایل دهه 1930 میلادی مورد استفاده قرار گرفت. در آن زمان به دلیل عدم وجود راه حلهای جایگزین مورد استقبال قرار گرفت. لیکن پس از سپری شدن زمان ، مشکلات بوجود آمده در استفاده از آن ، این تکنولوژی را به چالش کشید و مخترعین ...
پاک پایرو در کجا کاربرد دارد

پاک پایرو در کجا کاربرد دارد

کشتی و قطار فرودگاه و هواپیما نیروگاه های برق و انرژی مراکز و تجهیزات نظامی برج های بلند و هتل وزارت خانه ها ایستگاه استخراج نفت و گاز انواع وسایل نقلیه عمومی و خاص مراکز مخابراتی و اتاق های سرور کارخانجات تولیدی, صنعتی و ماشین آلات داخل انواع تابلوهای برق ...
محیط زیست و ایمنی

محیط زیست و ایمنی

آتش خاموش کن آیرسل پاک پایرو, بهترین گزینه برای اطفاء حریق سبز بدون اینکه کوچکترین آسیبی به محیط زیست و کره زمین برساند بر اساس KYOTO PROTOCOL ژاپن و مونترال کانادا کاملا`` با محیط زیست سازگار بوده و آسیبی به لایه اوزن نمی زند (ODP=Q)=>OZore depletion potentionl= Q (GWP=Q)=>Global ...
مقایسه فناوری

مقایسه فناوری

سیستمهای اطفاء حریق گازی بر مبنای گاز CO2 از اوایل دهه 1930 میلادی مورد استفاده قرار گرفت. در آن زمان به دلیل عدم وجود راه حلهای جایگزین مورد استقبال قرار گرفت. لیکن پس از سپری شدن زمان ، مشکلات بوجود آمده در استفاده از آن ، این تکنولوژی را ...