Blog

انقلابی در سیستم اطفا حریق در حال وقوع است

انقلابی در سیستم اطفا حریق در حال وقوع است

سیستمهای اطفاء حریق گازی  از اوایل دهه 1930 میلادی مورد استفاده قرار گرفت. در آن زمان به دلیل عدم وجود راه حلهای جایگزین مورد استقبال قرار گرفت. لیکن پس از سپری شدن زمان ، مشکلات بوجود آمده در استفاده از ...
پروژه های اجرا شده

پروژه های اجرا شده

    ...
پاک پایرو در کجا کاربرد دارد

پاک پایرو در کجا کاربرد دارد

کشتی و قطار فرودگاه و هواپیما نیروگاه های برق و انرژی مراکز و تجهیزات نظامی برج های بلند و هتل وزارت خانه ها ایستگاه استخراج نفت و گاز انواع وسایل نقلیه عمومی و خاص مراکز مخابراتی و اتاق های سرور ...
سوالات متداول

سوالات متداول

...