پاک پایرو خاموش کننده بسیار سریع
پاک پایرو خاموش کننده بسیار سریع
پاک پایرو خاموش کننده بسیار سریع و قابل اطمینان بدون آسیب رساندن به تجهیزات ,انسان و محیط زیست بوده که بهترین جایگزین برای کلیه سیستمهای اطفاء رایج می باشد
پاک پایرو خاموش کننده بسیار سریع
پاک پایرو خاموش کننده بسیار سریع
پاک پایرو خاموش کننده بسیار سریع و قابل اطمینان بدون آسیب رساندن به تجهیزات ,انسان و محیط زیست بوده که بهترین جایگزین برای کلیه سیستمهای اطفاء رایج می باشد
پاک پایرو خاموش کننده بسیار سریع
پاک پایرو خاموش کننده بسیار سریع
پاک پایرو خاموش کننده بسیار سریع و قابل اطمینان بدون آسیب رساندن به تجهیزات ,انسان و محیط زیست بوده که بهترین جایگزین برای کلیه سیستمهای اطفاء رایج می باشد

سامانه نمایندگان

این قسمت مختص به نمایندگان شرکت کارخانجات تولیدی سیستم های ایمنی و تجهیزات الکترونیکی تارا میباشد .

فعالیت های شرکت :

تولید کننده انواع بردهای الکترونیکی پیشرفته ، تجهیزات الکترونیکی

تنها تولید کننده آتش خاموش کن آیروسل در ایران با ثبت اختراع ، مجوز وزارت صنایع ، استاندارد ملی ایران و استانداردهای بین المللی…

محصولات

0.1P2021

0.1P2021

0.05P1021

0.05P1021

0.2P3012

0.2P3012

0.3P4023

0.3P4023

0.5P5005

0.5P5005

1P6011

1P6011

0
نیروی انسانی
0
سال تجربه کاری
0 %
رضایت مشتریان
0
پروژه در دست اجرا
0
پروژه انجام شده


مزایا و امکانات سیستم آیروسل


 

کاربرد آن در تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی کاملا مجاز است زیرا غیر رسانا بوده و عملکرد آن در محیط کاملا خنثی می باشد


 

اثرات حرارتی نامتناوب ناشی از واکنش های شیمیایی اگزو پرومیک مواد اطفائی که درون سیلندر محصولات مشابه وجود دارد در طراحی محصولات تولیدی پاک پایرو به طور کامل مهار و برطرف گردیده است

سخن مدیر عامل