بلاگ

انقلابی در سیستم اطفا حریق در حال وقوع است

انقلابی در سیستم اطفا حریق در حال وقوع است

سیستمهای اطفاء حریق گازی  از اوایل دهه 1930 میلادی مورد استفاده قرار گرفت. در آن زمان به دلیل عدم وجود راه حلهای جایگزین مورد استقبال قرار گرفت. لیکن پس از سپری شدن زمان ، مشکلات بوجود آمده در استفاده از ...
پاک پایرو در کجا کاربرد دارد

پاک پایرو در کجا کاربرد دارد

کشتی و قطار فرودگاه و هواپیما نیروگاه های برق و انرژی مراکز و تجهیزات نظامی برج های بلند و هتل وزارت خانه ها ایستگاه استخراج نفت و گاز انواع وسایل نقلیه عمومی و خاص مراکز مخابراتی و اتاق های سرور ...