سیستم اطفا حریق آیروسل

سیستم اطفا حریق آیروسل

سیستمهای اطفاء حریق گازی  از اوایل دهه 1930 میلادی مورد استفاده قرار گرفت. در آن زمان به دلیل عدم وجود راه حلهای جایگزین مورد استقبال قرار گرفت. لیکن پس از سپری شدن زمان ، مشکلات بوجود آمده در استفاده از آن ، این تکنولوژی را به چالش کشید و مخترعین ...
پاک پایرو در کجا کاربرد دارد

پاک پایرو در کجا کاربرد دارد

کشتی و قطار فرودگاه و هواپیما نیروگاه های برق و انرژی مراکز و تجهیزات نظامی برج های بلند و هتل وزارت خانه ها ایستگاه استخراج نفت و گاز انواع وسایل نقلیه عمومی و خاص مراکز مخابراتی و اتاق های سرور کارخانجات تولیدی, صنعتی و ماشین آلات داخل انواع تابلوهای برق ...
محیط زیست و ایمنی

محیط زیست و ایمنی

آتش خاموش کن آیرسل پاک پایرو, بهترین گزینه برای اطفاء حریق سبز بدون اینکه کوچکترین آسیبی به محیط زیست و کره زمین برساند بر اساس KYOTO PROTOCOL ژاپن و مونترال کانادا کاملا`` با محیط زیست سازگار بوده و آسیبی به لایه اوزن نمی زند (ODP=Q)=>OZore depletion potentionl= Q (GWP=Q)=>Global ...
مقایسه فناوری

مقایسه فناوری

سیستمهای اطفاء حریق گازی بر مبنای گاز CO2 از اوایل دهه 1930 میلادی مورد استفاده قرار گرفت. در آن زمان به دلیل عدم وجود راه حلهای جایگزین مورد استقبال قرار گرفت. لیکن پس از سپری شدن زمان ، مشکلات بوجود آمده در استفاده از آن ، این تکنولوژی را ...
0.05P1021

0.05P1021

سیستم خاموش کننده آیروسل ظرفیت 50 گرمبرای حجم پوششی نیم متر ...
0.1P2021

0.1P2021

سیستم خاموش کننده آیروسل ظرفیت 100 گرمبرای حجم پوششی 1متر ...
0.2P3012

0.2P3012

سیستم خاموش کننده آیروسل ظرفیت 200 گرمبرای حجم پوششی 2متر ...
0.3P4023

0.3P4023

سیستم خاموش کننده آیروسل ظرفیت 300 گرمبرای حجم پوششی 3متر ...