پاک پایرو در کجا کاربرد دارد

پاک پایرو در کجا کاربرد دارد

کشتی و قطار

فرودگاه و هواپیما

نیروگاه های برق و انرژی

مراکز و تجهیزات نظامی

برج های بلند و هتل

وزارت خانه ها

ایستگاه استخراج نفت و گاز

انواع وسایل نقلیه عمومی و خاص

مراکز مخابراتی و اتاق های سرور

کارخانجات تولیدی, صنعتی و ماشین آلات

داخل انواع تابلوهای برق و رک های مخابراتی

پالایشگاه ها

تونل ها

موزه ها

بانک ها

انبار ها

مراکز مذهبی

مراکز صدا و سیما

مارکت و فروشگاه های زنجیره ای

اتاق های کنترل و اتوماسیون

مکان حساس و غیر قابل دسترس

کتابخانه ها و مراکز اسناد

پاک پایرو خاموش کننده بسیار سریع و قابل اطمینان