Large Image With Sidebar

fm200

06 فوریه نکاتی در خصوص عامل گازي اطفاي حريق HFC-227 با نام تجاري FM200

اطلاعاتی در خصوص عامل گازي اطفاي حريق HFC-227 با نام تجاري FM200: گاز HFC-227 در حال حاضر به عنوان يکي از عامل هاي تميز اطفاي حريق که قابليت کارکرد در حضور افراد را دارا ميباشد در سطح جهان در حال توليد و استفاده گسترده است. ولي متاسفانه در ايران به علت...

Read More
aerosel

07 نوامبر مقایسه آیروسل پاک پایرو با سایر اطفاء کننده ها

گزارش کارشناسی مقایسه اطفاء کننده آیروسل پاک پایرو با سایر اطفاء کننده ها سیستمهای اطفاء حریق گازی بر مبنای گاز CO2 از اوایل دهه 1930 میلادی مورد استفاده قرار گرفت. در آن زمان به دلیل عدم وجود راه حل های جایگزین مورد استقبال قرار گرفت. لیکن...

Read More
پاک پایرو خاموش کننده بسیار سریع و قابل اطمینان